مطالب کاربردی پیش بینی وضع هوا 1
قسمت آموزش مطالب کاربردی پیش بینی وضع هوا 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
چت باکس


این نقشه نیزدر کنار سایر نقشه ها  از اهمیت بالایی بر خوردار است.پس از ترسیم خطوط هم ارتفاع مراکز کم   ارتفاع و پر ارتفاع مشخص می شوندو ازترسیم خطوط همدما هسته های گرم و سرد مراکز کم ارتفاع و پر ارتفاع مشخص می شوند. و ازترسیم خطوط جریان باد میدان باد  مشخص می شود. در این تراز مقدار رطوبت و فرا رفت رطوبت بوسیله جریان باد. و فرارفت دما وبه دنبال آن میزان کاهش ویا افزایش دماواحتمال طوفان گردو خاک با توجه به میدان باد رامی توان پیش بینی کرد.انطباق خط هم دمای صفر در این تراز( 850MB)با خط هم ارتفاع 540دکامتر در تراز ضخامت و فشار سطح زمین امکان تفکیک مناطق دارای بارش برف و باران میسر می کند.

تذکر1: نقشه تراز 850 میلی باری مناسب ترین نقشه برای ارزیابی فرارفت هوای سرد و گرم در سطح پایین می باشد. فرارفت هوای گرم در سطح پایین به صعود هوا  و فرا رفت هوای سرد در سطح پایین به نزول و نشست هوا در مقیاس سینوپتیکی کمک می کند. فرارفت هوای سرد زمانی اتفاق می افتد. که خطوط همدمایی که به نقطه نظر شما نزدیک می شوند  سرد تر از  منطقه نقطه نظر شما باشند. و فرارفت  هوای گرم زمانی اتفاق می افتد که خطوط همدمایی که به نقطه نظر شما نزدیک می شود گرمتر از منطقه نقطه نظر شما باشد. شدیترین فرا رفتهای دمایی در سطوح پایین اتمسفر اتفاق می افتد. که به این فرارفتهای دمایی نیز فرارفتهای هوای گرم یا فرارفتهای هوای سرد نامیده می شوند. فرارفتهای دمایی به 3 فاکتور زیر بستگی دارد:

1- گرادیان دمایی.2- فاصله خطوط کنتوری. 3- زاویه قطع خطوط دمایی با خطوط کنتوری.

بیشترین فرارفت دمایی در شرایط زیر اتفاق می افتد:1-کم بودن فاصله بین خطوط دمایی یا گرادیان شدید دمایی.2- کم بودن فاصله بین خطوط کنتوری یا گرادیان فشاری.3- عمود بودن خطوط دمایی بر خطوط کنتوری .

کمترین فرارفت دمایی در شرایط زیر اتفاق می افتد:1- زیاد بودن فاصله بین خطوط دمایی یا گرادیان ضعیف دمایی.2- زیاد بودن فاصله  بین خطوط کنتوری یا گرادیان فشاری.3- موازی بودن خطوط دمایی با خطوط کنتوری

تذکر2:در نقشه 850 میلی باری مناطق دارای گرادیان شدید دمایی یا نزدیکی خطوط دمایی معرف وجود همگرایی و جبهه می باشد. و فاصله خطوط کنتوری معرف قدرت و صلابت باد است. کم بودن فاصله خطوط کنتوری معرف باد بسیا قوی و پتانسیل فرارفت دمایی شدید می باشد. 

تذکر3:پارامتر دیگری که خیلی در نقشه تراز 850 میلی باری مهم است . نقطه اشباع است که مقدارش معمولا کمتر ویا مساوی دمای خشک هوا می باشد. و کار بردش ارزیابی میزان رطوبت موجود در این تراز می باشد.البته برای ارزیابی عمق رطوبت سطوح پایین بهتر است تا میزان رطوبت در 3 سطح 700 میلی باری و 850 میلی باری و سطح زمین تواما بررسی شود.  


[ جمعه ششم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 0:40 ] [ رحمن پرنو ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

هدف از ساخت این وبلاگ جمع آوری و ارائه مطالب و الگوها و مدلهای کاربردی هواشناسی برای علاقمندانی که پیش بینی وضع هوا را بصورت تخصصی دنبال می کنند.
امکانات وب

Powered by WebGozar