X
تبلیغات
مطالب کاربردی پیش بینی وضع هوا

مطالب کاربردی پیش بینی وضع هوا
تحلیل و تفسیر نقشه ها و تصاویر ماهواره و رادار هواشناسی 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
پيوندهای روزانه
چت باکسسامانه مذکور بوسیله دو موج از امروز سه شنبه لغایت جمعه ایران را تحت تاثیر خود قرار می دهد. اولین موج بعلت مقاومت و ایستادگی پر ارتفاع جنب حاره ای در جنوب ایران بارشی را برای استان در پی نخواهد داشت. ولی با فعالیت موج جدید در روز پنجشنبه لغایت جمعه بعلت عمیقتر شدن ناوه, سبب بارشهایی در نیمه شمالی خوزستان خواهد شد. که میزان پیش بینی بارش 24 ساعته این سامانه از 00 پنجشنبه لغایت 00 روز جمعه در نقشه استان درج شده است.

مجموع بارش 24 ساعته 00 پنجشنبه لغایت 00 جمعه

این مدل بصورت آزمایشی است.نتیجه:از نظر تجربه,باتوجه به شرایط دینامیکی و توزیع رطوبت , بارش قابل ملاحظه ای در سطح استان پیش بینی نمی شود. بارشهایی  بصورت پراکنده و بیشتر درنیمه شمالی استان رخ خواهد داد. در قسمت مرکزی و جنوبی انتظار بارشی از فعالیت این سامانه را نداریم.

[ سه شنبه نوزدهم فروردین 1393 ] [ 11:45 ] [ رحمن پرنو ]
گردوخاکپدیده تگرگباد حداکثررعدوبرقمجموع بارش 24 ساعتهکدشماره ایستگاهنام شهر
--13006 متر برثانیه-21.4mmOIAW40811اهواز
--09011 متر
برثانیه
x04.0mmOIAA40831آبادان
--11011 متر
برثانیه
x15.8mmOIAI40812مسجد سلیمان
--12011 متر
برثانیه
-06.7mmOIAM40832ماهشهر
--31019متر
برثانیه
x11.0mmOIAG40833امیدیه
--32008 متر
برثانیه
-22.7mmKHAS40794دزفول
--06006 متر
برثانیه
x15.6mmKHAB40810بستان
--06005 متر
برثانیه
-18.6mmKHAE40834بهبهان
--27007 متر
برثانیه
-14.2mmOIAR40813رامهرمز
--09007 متر
برثانیه
-29.3mmKHAQ99446شوشتر
--08008 متر
برثانیه
-22.9mmKHAZ99455ایذه
--12008 متر
برثانیه
x11.6mmKHAN99456شادگان
--15008 متر
برثانیه
-25.4mmKHAO99493حسینیه
--06006 متر
برثانیه
-22.7mmKHAT99513گتوند
--09006 متر
برثانیه
-32.4mmKHAU99514شوش
--07009 متر
برثانیه
-27.9mmKHAL99508لالی
--16006متر
برثانیه
-32.2mmKHAD99527دهدز
--09008 متر
برثانیه
x19.0mmKHAA99535رادار
--12009 متر
برثانیه
-03.6mmKHAH99537هندیجان
--09012 متر
برثانیه
x19.9mmKHAG99538آغاجاری

تذکر: خط تیره = عدم رخداد , ضربدر = رخداد پدیده مذکور می باشد.

...............................................................................................................................بارش واقعی رخ داده در بازه زمانی 00UTC چهارشنبه لغایت 00UTC پنجشنبهنتیجه: از نظر کیفی , با توجه به ارتفاعات و توپوگرافی سطح زمین و توزیع رطوبت , از شمالغرب و غرب استان بطرف شمالشرق و شرق استان بارشهای رخداده با آنچه که از قبل مد نظر بوده است همخوانی دارد. اما از نظر عددی , بارش رخداده در سطح استان در بیشتر نقاط فراتر از بارشی بوده که مدل نشان داده است. لذا از نظر کیفی در سطح استان خوزستان رابطه بین بارش و ارتفاعات و توزیع رطوبت بخصوص در تراز850 اثبات شده است. اما از نظر محاسبات عددی بدلیل اینکه در فرایند بارش فاکتورهایی مثل ارتفاع , رطوبت, دما , صعود وسایر عوامل دیگرو..... دخالت دارند. غالب مدلهای بارش با آنچه بصورت واقعی رخ می دهد اختلاف دارند. البته در دراز مدت و با بکار گیری سازگارترین مدل بارشی با منطقه ,این امکان وجود دارد که مناسبترین مدل بارش برای استان تهیه شود.

[ چهارشنبه سیزدهم فروردین 1393 ] [ 22:10 ] [ رحمن پرنو ]

تراز500 ساعت 18utcسه شنبهتراز500 ساعت 00utc چهار شنبهنقشه سطح زمین ساعت 18utc سه شنبهنقشه سطح زمین ساعت 00utc چهار شنبه
با توجه به مدل GFS در مقیاس 100 کیلومتر سازمان هواشناسی ,مدلها ازاواخر امروز سه شنبه شکل گیری ناوه ای در شرق مدیترانه و برروی دریای سرخ را نشان می دهند. جابجای محور این ناوه بوسیله دو نقشه تراز میانی درج شده تا فردا چهار شنبه نشان داده شده است. که با تداوم ریزش هوای سرد عرضهای بالاتر بوسیله پر ارتفاع مستقر برروی اروپا شاهد شکلگیری موج دیگری بعد از این موج اولی خواهیم بود. لذا بطور کلی این سامانه بوسیله دو موج اصلی و فرعی نوار غربی و جنوبغرب و جنوبی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. نقشه های توزیع فشار سطح زمین هم گسترش زبانه کمفشار سودانی را تا شرق مدیترانه و ترکیب آن را با کمفشار مستقر در شمالغرب دریای خزر بوسیله خط همفشار 1012 هکتوپاسکال نشان می دهد. از اواخر امروز همزمان با حرکت شرق سوی ناوه تراز میانی جو  و کمفشار سطحی شاهد کاهش فشار در سطح کشور و استان خوزستان خواهیم بود. دو نقشه توزیع فشار سطح زمین بخوبی گسترش زبانه کمفشار سودانی تا جنوبغرب ایران را نشان می دهند. بطور کلی ترکیب الگوی سطحی و تراز میانی جو ورود سامانه شماره 5 فروردین برروی کشور و استان خوزستان را از اواخر امروز بشکل ابرناکی و از فردا صبح بشکل بارشهای پراکنده نشان می دهند.  جزئیات مربوط به فعالیت سامانه مذکور که انتظار داریم از اواخر امروز به تا اواخر روز پنجشنبه یا اوایل روز جمعه در سطح استان فعالیت داشته باشد را بحث خواهیم کرد.لذا با توجه به شرایط دینامیکی جو و رطوبت و شرایط دمایی و شاخصهای ترمودینامیکی حاکم بر جو استان موارد ذیل برای فعالیت سامانه بارشی مذکور در سطح استان خوزستان پیش بینی می شود.

....................................................................................................................

1- به تدریج از اواخر امروز و اوایل فردا چهارشنبه شاهد بارشهای رگباری در سطح استان خواهیم بود.

2- شاخصهای ترمودینامیکی وقوع توفان تندری رعدو برق را درحد متوسط تائید می کنند.

3- با توجه به توزیع رطوبت و شرایط خاص منطقه بارش در نیمه شرقی و شمالشرقی استان بیشتر خواهد بود.

4- رخداد پدیده تگرگ در مناطق مستعد , بخصوص کوهستانی دور از انتظار نیست.


5- وزش بادقابل ملاحظه در نیمه جنوبی و غربی تا 24 نات پیش بینی می شود.

....................................................................................................................


خروجی مجموع بارش مدل WRF از 00 چهار شنبه لغایت 00 پنجشنبه


خروجی این مدل بصورت آزمایشی می باشد.


نتیجه: رطوبت لازم و کافی برای بارش مناسب در سطح استان در زمان فعالیت سامانه مذکور فراهم خواهد بود لذا انتظار بارشهای مناسب از این سامانه در سطح استان را داریم.

[ سه شنبه دوازدهم فروردین 1393 ] [ 12:33 ] [ رحمن پرنو ]
با آغاز فعالیت سامانه بارشی از اواخر روز شنبه , نتایج فعالیت بارشی آن در سطح استان خوزستان به شرح ذیل می باشد. بارشهای رخ داده از ساعت 09.5 صبح دیروز لغایت 09.5 امروز صبح در نقشه خوزستان درج شده است.در جدول بکار بردن حروف ن ,د بمعنی ( ن= نداشته است. د = داشته است. ) می باشد.


تذکر:بنابر جدول زیر بارش و رعدوبرق و باد نسبتا شدید در اکثر ایستگاه رخ داده است. پدیده تگرگ با وجود شاخصهای تائید کننده آن در هیچ کدام از ایستگاها ثبت و گزارش نشده است. که احتمالا بدلیل داشتن شرایط خاص زمانی و مکانی جغرافیایی در خارج از ایستگاه و مناطق مستعد رخ داده باشد.


پدیده هایی که در سطح استان رخ داده هست نیز در جدول ذیل درج شده است.


پدیده گردوخاکپدیده تگرگوزش باد حداکثررعدوبرقمیزان بارنگی رخ دادهکدشماره ایستگاهنام شهر
نن14010 متر
بر ثانیه
د07.4OIAW40833اهواز
نن18011 متر
 بر ثانیه
د00.0OIAA40831آبادان
نن14019 متر
بر ثانیه
د03.1OIAI40812مسجد سلیمان
نن13013 متر برثانیهدTROIAM40832ماهشهر
نن15018متر برثانیهد0.5OIAG40833امیدیه
دن09009متر برثانیهد03.1KHAS40794دزفول
دن11010 متر
بر ثانیه
د01.1KHAB40810بستان
نن15008 متر
 بر ثانیه
د0.9KHAE40834بهبهان
نن-د03.4OIAR40813رامهرمز
نن12008 متر برثانیهد04.1KHAQ99446شوشتر
نن
د22.0KHAZ99455ایذه
دن18016 متر
ثانیه
د03.4KHAN99456شادگان
دن
د25.9KHAO99493حسینیه
نن15012 متر
بر ثانیه
د03.0KHAT99513گتوند
نن-د01.5KHAU99514شوش
نن-د06.4KHAL99508لالی
نن13006 متر
برثانیه
د22.7KHAD99527دهدز
نن15008 متر
برثانیه
د15.4KHAA99535کشاورزی اهواز
00.0


03.1
KHAH


KHAG
99537


99538
هندیجان


آغاجاری

مجموع بارش رخ داده طی 24 ساعت گذشته در سطح استان خوزستان


[ یکشنبه دهم فروردین 1393 ] [ 22:33 ] [ رحمن پرنو ]
مجموع بارش مناطق مختلف استان خوزستانبرآورد بارش بر اساس مدلها می باشد. بر اساس تجربه و میزان رطوبت مقدارش بارش در سطح استان بخصوص در مناطق مرکزی وجنوبی کمتر از این مقدار برآورد می شود.


بر اساس مدلهای پیش بینی , سامانه بارشی فعالی از عصر امروز به تدریج بر شمالغرب و غرب و جنوبغرب تاثیرگذار خواهد بود. که بنابر وضعیت دینامیکی و دما و رطوبت و شاخصهای ترمودینامیکی وضعیت جوی در استان خوزستان به شرح ذیل می باشد.

..........................................................................................................................................

1- بعلت تمرکز رطوبت در مناطق شمالی و شمالشرقی و شرقی استان بارشها در مناطق مذکور چشم گیر تر خواهد بود. مجموع بارش احتمالی بر اساس مدلها برروی مناطق مختلف استان برای روزهای آتی درج شده است.

2-بر اساس وضعیت شاخصهای ترمودینامیکی رخداد توفان تندری و رعدوبرق در حد متوسط وجود دارد.

3- بعلت وجود نیروی شناوری و شرایط دمایی , رخداد پدیده تگرگ وجود دارد.

4- بعلت شیو فشار زیاد وزش بادهای شدید بخصوص در قسمت های جنوبی و غربی استان(آبادان - ماهشهر - امیدیه - هندیجان- غرب استان و شمال خلیج فارس )وجود دارد. و مقدار سرعت وزش باد بین 25 تا 30 نات که معادل با (12/5 تا 15 متر برثانیه) معادل 45 کیلومتر بر ساعت تا 54 کیلومتر بر ساعت بر آورد می شود. شمال خلیج فارس طی این دو روز به شدت مواج خواهد بود.

فعالیت سامانه مذکور در سطح استان خوزستان از اواخر امروز شنبه لغایت تا دوشنبه صبح پیش بینی می شود.

.......................................................................................................................................

سامانه دیگری از اواخر روز سه شنبه واوایل روز چهار شنبه(13 فروردین ) برروی استان تاثیر گذار خواهد بود که در زمان مناسب بررسی خواهد شد.براساس مدلها روز 13 فروردین مردم خوزستان شاهد بارش خواهند بود که روز طبیعت رااحتمالا در منزل سپری کنند.[ شنبه نهم فروردین 1393 ] [ 11:11 ] [ رحمن پرنو ]

[ یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392 ] [ 20:0 ] [ رحمن پرنو ]
[ جمعه ششم دی 1392 ] [ 8:4 ] [ رحمن پرنو ]
[ چهارشنبه چهارم دی 1392 ] [ 17:54 ] [ رحمن پرنو ]
متاسفانه بدلیل اشکال در سایت پرشین گیگ لینکهای بعضی تصاویر باز نمی شود. بخاطر همین مشکل سعی می شود. تصاویر بعدی در سایت دیگری لینک شود.

[ چهارشنبه چهارم دی 1392 ] [ 13:12 ] [ رحمن پرنو ]
بر اساس نقشه های پیش بینی سه شنبه عصر24 دسامبر موج جنوبی شماره 13 به فعالیت خود پایان می دهد. و پشته وابسته به بندال امگا بر فراز ایران مستقر می شود.ضمن حرکت شرق سوی این پشته کمفشار غربی متعلق به این بندال نیز به مناطق غربی ایران نیز نزدیک می شود.که در روز 26 دسامبرمحور ناوه ضعیف آن در نوار غربی ایران مستقر و می تواند سبب ابر وبارشهایی در نوار غربی شود. امابا استقامت پشته بندال بر فراز ایران در روز 27 دسامبر این ناوه از بین می رود.از طرفی در روز 25 دسامبر یک موج شمالی یا شماره 14 با عبور از روی دریای خزر بر نوار شمالی و شمالشرقی ایران تاثیر خواهد گذاشت که سبب بارشهایی در آن مناطق خواهد شد. این موج با ادامه حرکت شرق سوی خود در شرق ایران و بعنوان کمفشار شرقی بندال جدید مستقر می شود. ضمن تداوم پشته برروی ایران با گسترش پشته اروپایی بطرف قطب و ریزش هوای سرد در همین زمان یک موج جدید یا شماره 15 تشکیل و به غرب ایران نزدیک شده و بعنوان کمفشار غربی این بندال قرار می گیرد. با ادامه حرکت تدریجی و آهسته پشته  بندال در آواخر روز 29 دسامبر فعالیت موج شماره 15 در نوار غربی ایران شروع خواهد شد. که با ضعیف پشته بندال دو کمفشار شرقی و غربی این بندال در روز 30 دسامبر با یکدیگر ادغام شده و موج شماره 15 کلا وارد کشور خواهد شد. در همین زمان مجددا بدلیل گسترش پشته اروپایی و ریزش هوای سرد برروی مدیترانه موج شماره 16 شکل گرفته که تحت عنوان کمفشار غربی بندال جدید روانه خاورمیانه و ایران می شود. این موج به تدریج از روز 02ژانویه بر مناطق غربی ایران تاثیر گذار خواهد بود.که در روز 04ژانویه وارد کشور می شود اما بلافاصله با تداوم فعالیت پشته اروپایی و ریزش هوای سرد شاهد شکل گیری  موج شماره 17 از عصر روز 04 ژانویه ازروی دریای سیاه بر نوار غربی و جنوبغرب ایران تاثیر گذار خواهد بود.با شروع فعالیت هر کدام از این موجها بر نوار غربی ایران بطور مفصل مورد بررسی قرار خواهند گرفت. موجهای شماره 15 و 16 و 17 مهمترین موجهایی هستند که طی این مدت انتظار بارش موثر از آنها می رود.

[ دوشنبه دوم دی 1392 ] [ 10:46 ] [ رحمن پرنو ]


براساس مدل جدید که بر اساس داده های نوا هر سه ساعت به روز می شود. گردش جریان باد در سرتاسر کره زمین بخوبی بادهای تراز میانی جو شکل گیری موج جنوبی را در بستر بندال امگا و در جریا جت جنب حاره ای نشان می دهد. که به تدریج تا فردا این موج در جنوبغرب ایران عمیقتر خواهد شد. و فعالیتش به شکل رگبار باران و رعدوبرق در مناطق جنوبی بخوص در استان هرمزگان و جنوب استان فارس و جنوب استان کرمان و جنوب استان سیستان و بلوچستان آغاز خواهد شد. رنگ قرمز معرف بادهای خیلی قوی و رنگ زرد معرف بادهای قوی و رنگ سبز معرف بادهای ضعیف است.


[ شنبه سی ام آذر 1392 ] [ 20:27 ] [ رحمن پرنو ]
همانطور که در تصویر بالا ملاحظه می شود. با ادغام دو پرفشار سیبری و جنب حاره ای , کمبربند پرفشاری از اقیانوس اطلس تا شرق آسیا حاکم شده است. پیامد این الگوی جوی در سطح زمین , تداوم پایداری جو و تضعیف فعالیت ناپایداری در منطقه مذکور بخصوص خاورمیانه و ایران خواهد بود. بطور کلی بارش بدلیل حاکم شدن این الگو در این منطقه بسیار وسیع نسبت به سایر مناطق نیمکره شمالی کاهش چشمگیری خواهد داشت.حداقل تا 15روز دیگر تغییر اساسی درکمربند پرفشاری حاکم رخ نخواهد داد. قاعدتا بارشها در سطح کشور نیز کاهش خواهد داشت. بادهای غربی در تراز میانی و بالایی جو طی این مدت تضعیف شده و دو جت استریم قطبی و جنب حاره ای بصورت کاملا تفکیک یافته و تضعیف شده دیده می شوند. اما علارغم حاکم بودن الگوهای مذکور(در تراز میانی و بالایی و سطح زمین )که پیام بارشی زیاد مناسبی را برای ایران ندارند. امواجی به ترتیب در پنج شنبه 19/12/2013 و دوشنبه 23/12/2013  و جمعه 27/12/2013  وچهارشنبه 01/01/2013  بر آسمان ایران تاثیر گذار خواهند بود. اما بدلیل نامساعد بودن شرایط بارش انتظار بارشهای فراگیری فعلا از هیچکدام از این سامانه را در سطح کشور نداریم.اما بصورت نقطه ای بنظر می رسد . که طی فعالیت موج تاریخ جمعه 27/12/2013 مناطق جنوبی و جنوبشرقی اولین موج بارشی خود را تجربه خواهد کرد.

[ سه شنبه بیست و ششم آذر 1392 ] [ 8:55 ] [ رحمن پرنو ]
شاخص QBO عبارت است از نوسان دوره ای از بادهای غربی و شرقی مداری در استراتوسفر حاره ای با میانگین 28تا 29 ماهه.در واقع QBO یک نوسان باد شرقی - غربی در استراتوسفر حاره ای است. و این دو جهت وزش باد به دو فاز منفی و مثبت QBO تقسیم بندی می شوند.که فاز منفی معرف بادهای شرقی و فاز مثبت معرف بادهای غربی است.این بادها در حد فاصله زمانی 13 ماه جایگزین یکدیگر می شوند.که طی فاصله زمانی 28 تا 29ماه هردو جریان باد یک سیکل گردشی را کامل می کنند.این بادها از ارتفاع بالاتر از 30 کیلومتری منشا می گیرند.این بادهای مدارای دارای سرعت ثابت 20متر برثانیه و وزش محدوده آنها در نمایه قایم بین تراز 10 تا 50هگتوپاسکال است. این نوسان شبه دو سالانه یا QBO بعنوان یکی از مولفه های اصلی و کلیدی درتبیین اقلیم شناسی استراتوسفر است.این شاخص در توضیح و تحلیل تغییرات سال به سال دما و مقادیر ازون و میزان فعالیت امواج سیاره ای در نیمکره زمستانی و گرمایش استراتوسفری و وقوع بلاکینگ و شدت و ضعف تاوه قطبی نقش مهمی ایفا می کند.

با توجه به توضیحات بالا بررسی سری زمانی فازهای منفی و مثبت شاخص QBO و سری زمانی دمایی استراتوسفر بخوبی می توان ازچشم انداز شدت و ضعف تاوه قطبی و رخداد بلاکینگ طی زمستان اطلاعاتی بدست آورد.

در تصویر زیر QBO مورد بررسی قرار گرفته است .                 


 نموداربالا روند شاخص QBO و فازهای منفی و مثبت آن با جایگزینی یکدیگر بخوبی مشخص است.طی این بازه زمانی از 2009 تا 2013 و جایگزینی فازهای منفی و مثبت بعد از هر دوره , وضعیتQBOطی سال 2013-2014 بایددر فاز مثبت باشد. که اگر به روند نمودار از ژانویه 2013 دقت شود. شروع روند صعودی دیده می شود.

......................................................................................................................................

مطابق با نمودارهای زیر دمای استراتوسفر در تراز های 10, 30, 50 ,70 هکتو پاسکال در ماه های آخر 2013و آغازین 2014 روند کاهشی دارد. که با خط قرمز مشخص شده است. و خط سبز رنگ نقطه چین دمای میانگین ترازهای نامبرده است. و خطوط خاکستری معرف دامنه ماکزیمم و مینیمم دمای استراتوسفر هستند.

 روند دمای استراتوسفر در تراز 10تا 70هکتوپاسکال

.....................................................................................................................................


نمودار زیر هم فازهای شرقی و غربی بادهای مدار منطقه استروتوسفر استوایی را نشان می دهند


نتیجه: با توجه به مطالب گفته شده در بالا زمستان امسال شاخص QBO  در فاز مثبت یا اینکه بادهای غربی غالب خواهد بود. که پیامدش قوی شدن تاوه قطبی و کاهش تاوایی پتانسیل و کاهش فعالیت بندالی است.

[ جمعه بیست و نهم شهریور 1392 ] [ 18:49 ] [ رحمن پرنو ]


پیش از اینکه به وضعیت جوی پرداخته شود.شایسته است ابتدا به وضعیت توپوگرافی سطح زمین در سواحل خزربپردازیم. سواحل شمالی از طرف جنوب به رشته کوه البرز و از طرف شمال به دریای خزر محدود می شود. و از طرفی در عرض جغرافی مناسب از نظر دمای هوا نسبت به سواحل جنوبی کشور واقع شده است. لذا وجود این وضعیت بی نظیر جغرافیایی سبب شده تا اینکه از نظر آب و هوایی هم منطقه خاصی محسوب شود. لذا از نظر منبع رطوبت و شرایط صعود مکانیکی که دو فاکتور لازم برای تشکیل ابر و بارش هستند همواره در دسترس بصورت بالقوه موجود می باشند.از نظر سینوپتیکی و دینامیکی جو زبانه های پرفشار پس ازعبوراز روی منابع آبی مثل دریای سیاه و دریای خزر به سواحل نفوذ کرده و غیر از کاهش دما که کار همیشگی آنها است. با عث فرارفت و انتقال رطوبت منابع آبی مذکور به سواحل خزر می شوند. از طرفی دیگرعبور این زبانه ها و مرکز پر فشار از روی منابع آبی سبب کسب رطوبت و انرژی وتعدیل آنها می شود.این پرفشارهاعلاریغم داشتن سرعت عمودی منفی و حرکت واچرخندی مقداری ناپایدار و مرطوب می شوند. و وجود رشته کوه البرز در گرداگرد ساحل باعث صعود مکانیکی واجباری این زبانه پرفشار تعدیل شده و تشکیل ابر و بارش می شود. در این صورت اگر با ناوه تراز میانی هم همراه شود به سبب وجود تاوایی مثبت در شرق محور ناوه تراز میانی و ایجاد ارتباط دینامیکی با پرفشار در سطح زمین با وجود تاوایی منفی و نزول هوا در پرفشار صعود و بارشها تشدیدخواهد شد.بیشترین نقش را در رخداد این بارشها وجود رشته کوه البرز که باعث صعود مکانیکی یا اجباری و رطوبت کافی بر عهد دارند. لذا نتیجه میگیریم اگر یک زبانه پرفشار یا یک مرکز پرفشار برروی منابع آبی وگرم قرار بگیرد تبدیل به توده هوای پرفشار مرطوب و تا حدودی ناپایدار می گردد. که اگر شرایط صعود اجباری یا دینامیکی همزمان در منطقه باشد که بتواند به حرکات نزولی در این واچرخندها غلبه کند لذا تشکیل ابر و بارش رخ خواهد داد. البته این وضعیت در ارتفاعات بیشتر رخ می دهد.شرایط دینامیکی بارش در سواحل خزر که بواسطه حضور کمفشاردر سطح زمین و ناوه در ترازمیانی مثل سایر مناطق  سبب صعود و بارش در آن منطقه می شوند. البته نحوه نفوذ و انتقال رطوبت همراه آنها بسیار در میزان بارش تاثیر گذار است. 

[ جمعه یازدهم مرداد 1392 ] [ 10:40 ] [ رحمن پرنو ]
از آنجایکه تشکیل و تکوین و حرکت سیکلونهای حاره ای در تابستان رخ می دهد وبدلیل داشتن سابقه حرکت این پدیده بسیار خطرناکتر از زلزله بطرف سواحل جنوبی ایران مثل طوفان گنواین پست را برای ردیابی و پایش سیکلونهای حاره ای اختصاص می دهم.تصویر زیر مربوط به سیکلون حاره ای گنو است که باعث خسارات مالی و جانی در کشور عمان و چابهار و بندر عباس گردید.

مسیر حرکت سیکلونها و هاریکن ها و تایفون های حاره ای


   


سیکلونهای حاره ای مراکز کمفشاری هستند که در نواحی خاص و در فصول معین و در جو کاملا بارو تروپیکی تشکیل می شوند.بطوریکه در زمان و محل تشکیل آنها دمای آب حداقل 26 یا 27 درجه است.توزیع فشار و سایر خصوصیات در حول مرکز سیکلون حاره ای متقارن بوده وقطر آنها در حدود 1/3 قطر سیکلون برون حاره ای است. وبرخلاف سیکلون برون حاره ای با آنتی سیکلون یا مرکز پرفشار مهاجر ارتباطی نداشته و صرفا انرژی آنها از گرمای نهان میعان تامین می شود. شدت سیکلون حاره ای بمراتب بیشتر از سیکلون برون حاره ای است. نیروی کوریولیس در توسعه و حفظ آنها مهم است. در سیکلون حاره ای نیروی گریز از مرکز در مقایسه با نیروی کوریولیس خیلی بزرگ است.سیکلون حاره ای را در غرب اقیانوس آرام تایفون ودر شمال اقیانوس اطلس و کارائیب هاریکن و در اقیانوس هند سیکلون ودر شمال استرالیا ویلی ویلی می نامند.سیکلونهای منطقه حاره ای تفاوتهای زیادی با سیکلونهای برون حاره ای دارند. که در زیر اکثر ویژگیهای غالب آنها مشخص شده است.


1- سیکلون های حاره ای فاقد جبهه بوده و در یک جو کاملا باروتروپیک تشکیل می شوند.2- سیکلون های حاره ای در فصول مشخص از سال دیده می شوند.3- سیکلون های حاره ای در نواحی خاصی از منطقه حاره ای دیده می شوند.4-سیکلون های حاره ای فقط در مناطق اقیانوسی که دمای آب (حداقل 26 یا 27 درجه تا عمق 40  متری آب)تشکیل می شوند.5-در سیکلون های حاره ای توزیع فشار و سایر خصوصیات متقارن است.وخطوط همفشارشکل دایره ای دارند.6- سیکلون های حاره ای هیچ ارتباطی با آنتی سیکلون های مهاجر ندارد.7- شدت سیکلون های حاره ای به مراتب بیشتر از سیکلون های برون حاره ای می باشد.وگاهی فشارمرکز آنها 900هکتوپاسکال و یا حتی کمترمی شود. و سرعت باد نیزاغلب از 100نات یا 50متر برثانیه تجاوز می کند.8- قطر سیکلون های حاره ای معمولا در حدود 1/3 قطر سیکلون های برون حاره ای است.9- ماندگاری و بقای سیکلون های حاره ای فقط برروی اقیانوس ها امکان پذیر است.و درخشکی سیکلون های حاره ای بسرعت از بین می روند.10- هسته مرکزی سیکلون های حاره ای چشم طوفان نامیده می شود.و قطرش بطور متوسط در حدود 20-50 کیلومتر می باشد. بادهادرچشم طوفان ضعیف یا هوا آرام است. همچنین ابرهای ضخیم درناحیه چشم طوفان دیده نمی شوند.11-  نیروکوریولیس در توسعه و نگهداری سیکلونهای حاره ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است.12- مسیر حرکت سیکلونهای حاره ای از شرق به غرب می باشند. که از بادهای تجارتی شرقی یا آلیزه پیروی می کنند.13- جهت چرخش این سیکلونهای حاره ای در نیمکره شمالی خلاف عقربهای ساعت و در نیمکره جنوبی موافق عقربهای ساعت است.14- زمان تشکیل سیکلونهای حاره ای در منطقه استوا در دو نیمکره شمالی و جنوبی در فصل تابستان می باشد.15- باتوجه به میزان سرعت باد این سیکلونها از نظرمیزان شدت تخریب به 5 دسته تقسیم می شوند.16- مدت عمر این سیکلونها از1هفته تا 4 هفته می باشد.17-معمولامحل تشکیل کمفشارهای حاره ای  بین عرضهای 5 درجه شمالی و 5درجه جنوبی است.18- از سطح دریا تا  ترازهای بالای جو چینش باد با ارتفاع یا تغییرات باد با ارتفاع خیلی کم است ویا جو باروتروپیک است.
..................................................................................................................................................... 
[ شنبه بیست و نهم تیر 1392 ] [ 8:48 ] [ رحمن پرنو ]

...............................................................................................طی روز دوشنبه تا آخر هفته جاری تراز میانی و بالایی جو ایران محل جولان و قدرت نمایی زبانه پر ارتفاع جنب حاره ای خواهد بود.و بعلت رسیدن تابشهای خورشیدی بیشتر بر سطح زمین کمفشار مانسون و حرارتی نیز قدرتمند خواهد شد. بگونه ای که میزان فشار مرکزی آن به 992هکتوپاسکال می رسد و نزدیک به 4 هکتوپاسکال از فشارنرمالش کمتر می شود. زبانه پرفشار سطح زمین هم به نوار شمالی نفوذ کرده و باعث تقویت پرفشار محلی خزری بداخل ایران می شود.لذا با گسترش زبانه پرارتفاع برفراز ایران در تراز میانی و بالایی انتظار افزایش دما برای اکثر نقاط ایران می رود. ولی بدلیل گسترش زبانه پرفشارسطح زمین در نوار شمالی کشور مقداری از شدت این موج گرمایی را خواهد گرفت.ولی در بقیه نقاط کشور بخصوص خوزستان بدلیل تقارون کمفشار حرارتی سطح زمین و زبانه پر ارتفاع جنب حاره ای در تراز میانی و بالایی جو این موج گرمایی چشمگیر خواهد بود.از طرفی تقابل و ایجاد شیب فشاری بین دو الگوی کمفشارمانسون و زبانه پرفشار خزری در غرب کشور وایجاد جریانات همسوی آنهادر سطح زمین شرایط برای تقویت جریانات جنوبی و جنوب شرقی برروی خوزستان مهیا می شود.
بطور خلاصه با توجه به توضیحات بالا افزایش دما تا 52 درجه در اکثر شهرهای استان خوزستان و رخداد پدیده شرجی  (بخصوص در شهرهای جنوبی مثل بهبهان -امیدیه -اهواز-ماهشهر-هندیجان -آبادان بویژه در صبح و شب) و رخداد پدیده گردوخاک در بعداز ظهر بدلیل غالب شدن جریانات غربی و شما لغربی برای استان خوزستان طی روزهای آتی را انتظار داریم.

[ یکشنبه بیست و سوم تیر 1392 ] [ 10:54 ] [ رحمن پرنو ]

              نوسانات انسو اقیانوس آرام استوایی و IOD هند و شاخصNAO اطلس شمالی با توجه به دمای سطح آبها.                                      


  
  لینک انیمیشن نوسانات دمای سطح آبها      
             

             
        http://www.ospo.noaa.gov/Products/ocean/sst/anomaly/anim.html                  
             


 کلمه النینو به زبان اسپانیایی یعنی (پسر بچه)است. و اساسا به جریان آب گرم اقیانوس اطلاق می شودکه در امتداد سواحل پرو و اکوادور در ایام کریسمس جریان می یابد. که با گرمایش وسیع و غیر منطقی هر چند سال اتفاق می افتد.در رویداد النینو تغییر سمت و سرعت باد در سطح دریا و تغییرات دمای آب سطح اقیانوس آرام  که با تغییرات فشار در سطح دریا همراه است رخ می دهد. و بصورت دینامیکی وضعیت کلی جو را متاثر کرده و اثرات آن در بیشتر نقاط دنیا بصورت ناهنجاریهای دما و بارش ظاهر می گردد. و کلمه لانینو به معنی (دختر بچه است) و درست نقطه مقابل النینو است. که در سواحل اکوادور و پرو خشک سالی و در سواحل شرقی اقیانوس آرام استوایی ترسالی را بهمراه دارد.کلمه انسو ازترکیب دو واژه النینو (EL Nino) , نوسان جنوبی(Southern Osclitaion) بوجود آمده است. کلمه النینو مولفه اقیانوسی و کلمه نوسان جنوبی مولفه اتمسفری را شامل می شوند. و بطور خلاصه Soi  بعنوان شاخص انسو در نظر گرفته شده است. که بعنوان شاخص نوسان جنوبی معروف است. و با اندازه گیری اختلاف فشار دو منطقه در آقیانوس آرام استوایی بنامهای تاهیتی و داروین جهت مشخص کردن فازهای مثبت و منفی انسو یا نوسان جنوبی اقیانوس آرام استوایی در نظر گرفته می شود.فاز مثبت Soi معرف لانینو و فاز منفی Soi معرف النینو است. در فاز منفی فشار هوا در دارون بالا و در تاهیتی کمتر است  و در فاز گرم یا مثبت بلعکس است.بطور کلی شاخص Soi شدت Enso را بر اساس گرادیان فشار بین نواحی شرقی و غربی اقیانوس آرام بیان می کند. و دمای سطح آب شرقی و مرکزی این اقیانوس نیز به عنوان یک شاخص دیگر Enso مورد توجه است. فاز گرم Enso که النینو نامیده می شود. عموما با گرم شدن آب نواحی شرقی اقیانوس آرام و منفی شدن مقدار Soi  همراه می باشد. در مقابل فاز سرد Enso که اصطلاحا به نام لانینا شناخته می شود.با سرد شدن آبهای نواحی مرکزی و شرقی این اقیانوس و مثبت شدن Soi  همراه است.

                 موقعیت جغرافیایی مناطق چهار گانه آرام استوایی                    
               

اگر دمای توام مناطق چهار گانه آقیانوس آرام استوایی بالای نرمال باشد.معرف حاکم بودنشرایط النینو است ودرصورتی که دمای فقط منطقه 3,4 بالاترازنرمال باشدمعرف النینوی مودکیاست .درمنطقه آرام استوایی سه وضعیت کلی النینو ولانینو وخنثی احتمال دارد رخ دهد.و وضعیت خنثی بین 0.5 تا 0.5 - می باشد.النینوولانینوبه نوبه خودهرکدام دارای سه وضعیت ضعیف,متوسط و شدید می باشند.                           وضعیت دمای کنونی منطقه 1 در اقیانوس آرام استوایی:                             

                     


وضعیت دمای کنونی منطقه 2 در اقیانوس آرام استوایی:            
                           
                          

وضعیت دمای کنونی منطقه 3 در اقیانوس آرام استوایی:    
                        

وضعیت دمای کنونی منطقه 4 در اقیانوس آرام استوایی:  
                           
                              
وضعیت کنونی دمای منطقه 3,4 در اقیانوس آرام استوایی:  
                         
وضعیت کنونی شاخص SOI :     

      

اگر SOI از 5+ بیشتر شود شرایط لانینا حاکم است و اگر از 5 - کمتر شود شرایط النینو
برقرار می باشد.و اگر Soi بین 5+ و 5 - باشد . انسو در وضعیت نرمال و طبیعی قرار دارد. پیش بینی ماهیانه روند دمای منطقه 3,4 آرام استوایی:
مدلهای مختلف پیش بینی روند دمای منطقه 3,4  آرام استوایی: 
    

                    پیش بینی فصلی روند سه وضعیت ENSO :          شاخص دور پیوندیPDO


PDO يك پديده اقليمي دو فازي در اقيانوس آرام شمالي است و با دوره هاي زماني از مرتبه 50 سال نوسان مي كند (يك فاز مشخص PDO معمولا در حدود 25 سال پايدار مي ماند). تاثيرات فاز گرم PDO (مقدار مثبت شاخص عددي) مشابه تاثيرات فاز گرم ENSO و تاثيرات فاز سرد PDO (مقدار منفي شاخص عددي) مشابه فاز سرد ENSO است. شاخص نوسانات ده ساله اقيانوس آرام (PDO Index) با استفاده از الگوهاي دماي سطح دريا (SST)  در اقيانوس آرام شمالي تعيين مي گردد. فاز مثبت (منفي) PDO خود را به صورت SST هاي كمتر (بيشتر) از حالت نرمال در بخش مركزي اقيانوس آرام نشان مي دهد... توجه:همزمانی فاز گرم انسو وفازمثبت نوسان دهه ای اقیانوس آرام شمالی ترسالی را برای ایران به ارمغان می آورد.


.............................................................................................................................................
گردش چرخندی بزرگ مقیاس در بخش میانی و بالایی ورد سپهر(تروپسفر) و بخش پایینی پوش سپهر(استروتسفر) را تاوه قطبی می نامند.این گردش چرخندی در تابستان تا ارتفاع 16کیلومتری و در زمستان تا سطح بالای پوش سپهر (استروتسفر)تا ارتفاع حدود60کیلومتری ادامه دارداین حرکت چرخندی بزرگ مقیاس در قطب به نامهای چرخند قطبی و تاوه قطبی و تاوه پیراقطبی و کمفشار قطبی مشهور است . و علت شکل گیری اصلی آن حرکت وضعی زمین یا حرکت زمین بدور محور خورش از غرب به شرق است.در بالای تاو قطبی گردش واچرخندی که از شرق به غرب بوده و مرکز این واچرخند بزرگ در ناحیه قطبی قرار دارد.در سطح زمین نیز پرفشار قطبی بدلیل فرونشینی هوا و سردی سطح زمین حاکم است.تاوه قطبی  توسط کمترین خط هم ارتفاع در تراز 500هکتوپاسکال مشخص می شود. و ممکن است بصورت یک یا دو سلول باشد. و موقعیت آن هر سال مقداری تغییر می کند. و گسترش یا تجدید و تضعیف تاوه همراه با نوسانات پر فشار جنب حاره تعیین کننده شرایط اقلیمی عرضهای میانی محسوب می شود.نتایج حاصله بیانگر آن است که بارش های فراگیردرکشور با موقعیت خط کنتوری معرف تاوه قطبی درامتداد طولهای 50 و40 درجه شرقی همبستگی منفی(AO -) دارد.الگوي نوسان قطبي، تغييرات الگوهاي فشار،، دما، بارش،ارتفاع ژئوپتانسيل، جهت باد و ... را در دور ه هاي خاصي از سال را كنترل مي كند.فاز منفي AO نشان دهنده ي فشار بالاتر از معمول بر روي منطقه قطب شمال و كمتر از معمول در عرض هاي 45 درجه شمالي است. در طي اين شرايط كه به فاز سرد هم معروف است، موج هاي سرمايي، اروپا را فرا گرفته ولي شرايط خا ورميانه و جنوب اروپا و مديترانه، مرطوبتر از حد معمول خواهد بود.در حالي كه در فازهاي مثبت ، هواي مرطوبتر بر آلاسكا، اسكاتلند و اسكانديناوي و شرايط خشكتر در كاليفرنيا، اسپانيا و خاورميانه حاكم مي گردد.

وضعیت کنونی شاخص دور پیوندی AO                   

مدل 1پیش بینی روند شاخص AO در آینده:   
           

مدل 2 پیش بینی روند شاخص AO در آینده:                 نوسان اطلس شمالی در واقع نماينده تغييرات بادهای غربی درتراز میانی و بالایی جو بر روی اطلس شمالی  در فاصله مدار 40 تا 60 درجه است.شاخص نوسانات اطلس شمالی بر پایه اختلاف فشار نرمال شده سطح دریا (P) بین منطقه جنب حاره و کم فشار جنب قطبی ایسلند است:NAO= P(A) - P(I)فاز منفي NAO معرف تغییرات منفي ارتفاع ژئوپتانسيل و فشار در عرضهاي شمالي اقيانوس اطلس شمالي وتغییرات مثبت ارتفاع ژئوپتانسيل و فشار در ميانة اطلس شمالي، شرق ايالات متحده و غرب اروپاست. در فاز مثبت عكس اين وضعيت رخ مي‎دهد. هر دو فاز مثبت و منفي NAO با تغييرات شدت و موقعيت رودباد اطلس شمالي و مسيرهاي بارشي در سراسر اقيانوس اطلس همراه است. فازهاي مثبت NAO باتغییرات مثبت دما در شرق ايالات متحده و شمال اروپا و تغییرات منفي دما در گرينلند و گاه جنوب اروپا و خاورميانه همراه است. فاز مثبت با تغییرات مثبت بارش در شمال اروپا و اسكانديناوي و تغییرات منفي بارش در جنوب و مركز اروپا همراه است.
NAO منفی = تضعیف پرفشار آزور و کم فشار ایسلند و گرم شدن آبهای شرق اقیانوس اطلس شمالی ومقادیر شاخص نوسان اطلس شمالی منفی معرف جابجایی مسیر سیکلون های با منشاء اقیانوس اطلس به سمت جنوب اروپا و خاورمیانه می باشد.

NAOمثبت = تقویت پرفشار آزور و کم فشار ایسلند وسرد شدن آبهای شرق اقیانوس اطلس شمالیNAO مثبت باعث تقویت جریانات مداری و کاهش بارش در خاورمیانه و ایران می شود.

وضعیت کنونی NAO:                


..........................................................................................................................


پیش بینی روند شاخص NAO در آینده:   

              

   
.............................................................................................................................


نوسان دو قطبی اقیانوس هند یک پدیده اقیانوسی - اتمسفری در اقیانوس هند می باشد. وقتي دمای سطح آب اقیانوس در شرق  اقیانوس هند در منطقه استوا سردتر از معمول و دمای سطح آب در غرب اقیانوس هند در استوا گرم تراز نرمال باشد، شاخص دو قطبی اقیانوس هند در فاز مثبت قرار دارد.در فاز مثبت IOD ، بادها در لایه زیرین شرقی خواهد بود و فرارفت رطوبت به سمت غرب اقیانوس هند انجام می شود. در این هنگام بارش ها در غرب این ناحیه شامل شرق آفریقا ، بخش های از ایران افزایش می یابد. 


وضعیت کنونی شاخص IOD :    

              
              پیش بینی روند شاخص IOD :                  بر طبق تحقيقات به عمل اومده، فعاليت شاخص MJO در بارش هاي كشور تاثير گذاراست. اين تاثير گذاري در فصول سرد (نوامبر تا مارس) بيشتر از فصل گرم (مي تا سپتامبر) است.
تذکر:فاز مثبت نوسان مادون و جولیان زمانی است که فعالیتهای همرفتی برروی شرق اقیانوس هند و قاره دریایی زیاد باشد .و طبیعتا با افزایش فعلیتهای همرفتی و همگرایی بادها در شرق اقیانوس هند . بدلیل عدم جریانهای شرقی بطرف غرب اقیانوس هند فاز مثبت مادون وجولیان با کاهش بارش برروی خوزستانهمبستگی دارد. ولی در فاز منفی بدلیل از بین رفتن همرفت و همگرایی در شرق اقیانوس هند و قاره دریایی بعلت برقراری جریانهای شرقی اقیانوس هند بطرف غرب اقیانوس هند  با افزایش بارش برروی خوزستان همبستگی منفی دارد. چون این بادهای شرقی آبهای گرم  و پر انرژی را بطرف غرب اقیانوس هند هدایت می کنند.و شرایط رطوبتی مناسب برای بارشهای استان خوزستان را فراهم می کنند. وضعیت و موقعیت کنونی پدیده همرفتی مادون و جولیان:

         
                        


نقشه وضعیت تابشهای فروسرخ زمین و نوسانات آن 
    


[ سه شنبه یازدهم تیر 1392 ] [ 21:37 ] [ رحمن پرنو ]
با توجه به اینکه توپوگرافی سطح زمین برروی مراکز فشاری و جبهه های هوا و میدان باد هوا تاثیر گذار می باشند. بنابر این شناختن توپوگرافی سطح زمین و مناطق پست و مرتفع لازم و ضروری می باشد . لذا نقشه توپوگرافی سطح زمین خاور میانه و آسیای مرکزی و شرق آسیا در زیر قابل مشاهده می باشد.


[ سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1392 ] [ 20:4 ] [ رحمن پرنو ]

مطابق با نقشه های تراز میانی و سطح زمین با فعال شدن پرارتفاع جنب حاره ای در تراز میانی جو و کشیده شدن زبانه آن بر روی خاورمیانه و ایران و گسترش زبانه پرفشار جنب حاره ای در شمال و شمالغرب ایران و فعال شدن کمفشار مانسون هند و گسترش زبانه آن تا شمال عراق و ایجاد شیب فشاری بین پرفشار در شمال کشور و زبانه کمفشار مانسون هند در جنوب و ایجاد جریانهای مستقیم باد فصلی شمالی تابستانه برروی عراق و عربستان و کویت و غرب ایران و دشت خوزستان که مهمترین پیامدش ایجاد متناوب توفانهای گردوخاک در طی روزها بخصوص در بعداز ظهرها می باشد. ولی علایرغم حاکم بودن الگوی تابستانه برروی ایران و خوزستان بدلیل وزش باد شمالی و گردوخاک مقداری از دما کاهش می یابد .و انتظار داریم با پایدار بودن این الگوی تابستان تا اواخر تیرماه این وضعیت ادامه داشته باشد و گاهی بدلیل تضعیف پرفشار در شمال کشور این شیب فشار کم می شود .و لی کماکان الگوی غالب طی دو ماه آینده همین وضعیت می باشد. در روزهای آینده افزایش دما و شدت بادهای شمالی و کاهش فشار بیشتر در استان خوزستان و رخداد پدیده گردوخاک بیشتر چشمگیر خواهد بود.

تراز 500هکتوپاسکال:
تراز سطح زمین:


[ چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1392 ] [ 0:47 ] [ رحمن پرنو ]

نقشه های پیش بینی هواشناسی از تشکیل یک توفان حاره ای در اقیانوس هند و مهاجرت تدریجی آن به عرضهای بالاتر و استقرار در سواحل کشور عمان و یمن در جنوب عربستان خبر می دهند.این توفانهای دریایی در اقیانوس هند به سیکلون معروفند. در حال حاضر در سواحل کشور عمان قرار گرفته است.و با توجه به نقشه های هواشناسی انتظار داریم تا اوایل هفته آینده در همین موقعیت باقی بماند. سپس با حرکت تدریجی خود درکنار سواحل کشور عمان به دریای عمان وارد شده و با گذر از ساحل شرقی کشور عمان وارد قسمت جنوبی صحرای عربستان شود . از آنجاییکه این توفانها انرژی خود را از گرما و رطوبت دریا می گیرند . بمحض ورود به خشکی واز دست دادن انرژی خود ضعیف شده و ازبین می روند. لذا این توفان هم قاعدتا پس از عبور مسیر مشخص شده برروی صحرای جنوبی عربستان از بین خواهد رفت. قابل توجه است درصورت عدم تغییر مسیر احتمالی و تداوم فعالیت این توفان طی روزهای آینده از امروز سه شنبه تا پایان هفته آینده پس از طی مسیر مشخص شده شاهد بارشهایی در سواحل کشور عمان و بحرین وقطر و امارات متحده عربی و حتی سواحل جنوشرقی ایران بویژه تنگه هرمز خواهیم بود. از ویژگیهای این سیکلون وجود رطوبت بسیار بالا و انرژی شناوری و جنبشی بسیار بالا و آب قابل بارش بسیار بالا می باشد.لذا بارشهای بسیار سنگین در منطقه های مذکور و مواج و توفانی شدن آب دریای عمان و جنوب خلیج فارس پیش بینی می شود. 


[ سه شنبه هفتم خرداد 1392 ] [ 19:51 ] [ رحمن پرنو ]


در تصویر ماهواره دریافتی همانطوریکه مشاهده می شود موقعیت جبهه های سرد و گرم و مخلوط و فرارفت هوای گرم در قسمت قطاع گرم و فرارفت هوای سرد در پشت جبهه سرد و موقعیت هسته جت با سرعت مرکزی 50متر بر ثانیه و خاک ایجاد شده در قبل از جبهه سرد تحت عنوان پست فرانتال و خاک ایجاد شده در دنباله هسته جت بخوبی قابل مشاهده است و پوشش ابرهای قرمز و مشکی جلوی جبهه سرد که بترتیب معرف ابرهای سیروس نازک و سیروس ضخیم هستند دیده می شود و در جلوی جبهه سرد هم پوشش ابرهای پایین بخوبی دیده می شود. و در قسمت جبهه مخلوط هم پوشش ابرهای پایین متوسط و بالا دیده می شود.

[ چهارشنبه یازدهم اردیبهشت 1392 ] [ 23:24 ] [ رحمن پرنو ]


[ دوشنبه نهم اردیبهشت 1392 ] [ 17:45 ] [ رحمن پرنو ]

ماههای رخداد خشکسالی: در سه الگوی زیر آرایش پرفشار سیبری و پرفشار خزری و پرفشار جنب حاره ای آزرو - برمودا  که باعث تشکیل کمربند پرفشاری  از پرفشار سیبری تا پرفشار جنب حاره ای شده و از ورود کمفشار ایسلند و کمفشار مدیترانه و دریای سیاه و کمفشار سودانی و دریای سرخ به ایران و منطقه جنوبغرب ممانعت نموده است نشان داده شده است.

در الگوی شماره 1 زبانه پرفشار سیبری برروی ایران و عراق و عربستان تا  شمال افریقا گسترش یافته است که باعث تقویت و گسترش پرفشار محلی خزری برروی ایران و غرب نیز شده است. و از طرفی زبانه پرفشار جنب حاره ای آزرو برمودا از روی اقیانوس اطلس تا شمال افریقا گسترش یافته است که در شمال افریقا و برروی شرق مدیترانه با زبانه پرفشار سیبری  ترکیب شده است. کمفشار ایسلند هم مقداری تقویت شده است و زبانه آن برروی مدیترانه کشیده شده که باعث تقویت چرخند زایی دریای مدیترانه شده است .ولی کمربند پرفشاری تشکیل شده مانع از ورود کمفشار مدیترانه و کمفشار ایسلند به ایران و جنوبغرب ایران شده است. از طرفی گسترش پرفشار سیبری و کمربند پرفشاری کمفشار سودانی را به عرضهایی پایین تر محدود کرده و مانع از گسترش آن بطرف عرضهای بالاتر و ایران و جنوبغرب شده است.لذا با این آرایش بعلت فرونشینی هوا در سطح کشور و جنوبغرب جز پایداری گسترده و  فرا گیر چیز دیگری دیده نمی شود.

.......................................................................................................................................................

در الگوی شماره 2پرفشار سیبری فعال تر بوده و زبانه آن برروی ایران تا برروی مدیترانه گسترش یافته است و با تقویت پرفشار خزری ایران عربستان و عراق را کاملا پوشش داده است از طرفی کمربند پرفشار جنب حاره ای آزرو -برمودا بطرف شرق گسترش یافته است که در جریان آن یک واچرخند برروی اروپا شکل گرفته است و به پرفشار سیبری متصل شده است. بدلیل فعال بودن این کمربند پرفشاری فعالیت چرخندی برروی مدیترانه مشاهده نمی شود. و کمفشار سودانی هم در جای خودش محدود شده است.

.........................................................................................................................................................

در الگوی شماره3 کمربند پرفشاری از سیبری تا پرفشار جنب حاره ای گسترش یافته است و این کمربند  ایران عراق و عربستان را کاملا پوشش داده است. کمفشار ایسلند مقداری تقویت شده و زبانه آن باعث تقویت چرخند زایی برروی مدیترانه شده است ولی حاکمیت کمربند پرفشاری از ورود کمفشارهای مذکور بطرف شرق کاملا جلوگیری نموده است.کمفشار سودانی هم محدود به منطقه خودش است.


.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

ماههای رخداد ترسالی: در دو الگوی زیر آرایش پرفشار سیبری - پر فشار جنب حاره ای و پرفشار خزری بگونه ای است که کمربند پرفشاری تضعیف و از بین رفته و راه برای ورود کمفشارهای ایسلند و مدیترانه و دریای سیاه و کمفشار سودانی و دریای سرخ به بطرف شرق و جنوبغرب  باز شده است.


در الگوی شماره 1 پرفشار سیبری بطرف شرق نقل مکان کرده و زبانه آن از روی ایران و عراق و عربستان خارج شده است و از طرفی پرفشار جنب حار ه ای نیز بطرف غرب جابجا شده و زبانه آن تضعیف شده است.زبانه کمفشار ایسلند بطرف شرق گسترش یافته و باعث تقویت چرخند زایی برروی مدیترانه و دریای سیاه شده است و از طرفی بدلیل عقب نشینی پرفشارها کمفشار سودانی بطرف عرضهای بالاتر و جنوبغرب ایران گسترش یافته و با کمفشار مدیترانه ترکیب شده است. بطور کلی چرخند زایی در غرب ایران و خاورمیانه غالب است.


.........................................................................................................................................................

الگوی شماره2 پرفشار سیبری آرایش بندالی در نوار شمالی کشور پیدا کرده است و از سیبری تا کشورهای اسکاندیناوی و اروپای شمالی و حتی اطلس شمالی نیز گسترش یافته است .کمفشار ایسلند ضمن جابجایی بطرف غرب به عرضهای پایین تر نیز نفوذ کرده است. و با عث عقب نشینی پرفشار جنب حاره ای و تضعیف کمربند پرفشاری شده است. زبانه کمفشار ایسلند با جهت شمالغربی و جنوبشرقی بطرف شرق و مدیترانه گسترش یافته است و باعث افزایش چرخند زایی برروی مدیترانه شده است. کمفشار سودانی هم  با گسترش برروی عربستان و عراق با کمفشار مدیترانه ترکیب شده است. با جهت گیری پرفشار سیبری بطرف اروپای شمالی کمفشارها و چرخندها بطرف ایران هدایت می شوند.


الگوی شماره3 مربوط به بادهای غربی در تراز میانی است که بسبب تاثیر پرفشار سیبری در مسیر آنها حالت بندالی در مسیر آنها شکل گرفته است .و با تشکیل بندال از نوع امگا و ایجاد ناوه عمیق برروی شرق مدیترانه سبب ریزش هوای سرد و افزایش چرخند زایی می شود.


[ جمعه شانزدهم فروردین 1392 ] [ 16:55 ] [ رحمن پرنو ]

[ دوشنبه بیست و هشتم اسفند 1391 ] [ 11:11 ] [ رحمن پرنو ]

مطابق با نقشه های پیش یابی از بعد از ظهر روز شنبه یک ناوه در راستای دریای سرخ قرار خواهد گرفت که قسمت واگرایی جلوی تراف آن بتدریج بر فراز کانونهای گردوخاک مستقر می شود.و با کمفشار سطح زمین هماهنگ خواهد بود. ضمن حرکت تدریجی کمفشار بطرف شرق بوسیله جریانات صعودی و چرخشی داخل کمفشار ذرات گردوخاک صعود نموده و طوفان گردوخاک شکل خواهد گرفت که انتظار داریم از اواخر روز شنبه و اویل روز یکشنبه بواسطه میدان باد سطح زمین و ترازهای 850 و 700میلی باری بسمت غرب و جنوبغرب و خوزستان هدایت شود.این سامانه هم همچون سامانه قبلی از رطوبت مناسبی در ترازهای پایین و متوسط جو برخودار نیست و انتظار بارش از این سامانه در حد رگبارهای پراکنده باران و کمتر از 10میلی متر در سطح استان براورد می شود. مقدار رطوبت و بارش در شرق استان  از سایر مناطق استان بیشترخواهد بود.


1-نقشه تراز 500هکتوپاسکال:

2-نقشه توزیع فشار سطح زمین:

3-وضعیت جبهه سردو گرم در نقشه ضخامت500-1000و فشار سطح زمین:

[ پنجشنبه هفدهم اسفند 1391 ] [ 17:6 ] [ رحمن پرنو ]
همانطور که می دانیم جت استریم کانال هوایی است که بعلت تضاد دمایی بین توده هوای سرد قطبی و توده هوای گرم استوایی در ارتفاع بالای جو تشکیل می شود.برای شناسایی این کانالهای هوا از نقشه های تراز200و 250و 300هکتوپاسکال استفاده می شود.در فصول سرد از تراز 300و در فصول گرم از تراز200تا 250هکتوپاسکال استفاده می شود.بطور کلی جت استریمها دو نوع هستند. جت جنب قطبی و جت جنب حاره ای. در نقشه های همدیدی زیر نمونه ای از ادغام و تفکیک این کانالهای هوا در مسیر بادهای غربی بررسی شده است. البته در خیلی از موارد بدلیل قوی بودن جریان بادهای غربی این کانالهای هوا حتی در نقشه تراز 500هکتوپاسکال قابل مشاهده است.گاهی جت جنب قطبی و جت جنب حاره ای در هنگام تشکیل ناوه بهم می رسند و ادغام می شوند .و گاهی بعلت تشکیل پشته یا قرار گرفتن یک مرکز پر فشار در مسیر این بادها از همدیگر جدا می شوند. هنگامی که این دو جت بهم می رسند جریان بادهای غربی بسیار قوی می شوند.که باعث تشکیل کمفشار جبهه ای بسیار قوی در سطح زمین می شود.و بشرط داشتن وضعیت نصف النهاری باعث بیشترین ناپایداری و صعود در جو می شوند. توده هوای همراه جت قطبی یا بالایی سردومرطوب است و توده هوای همراه با جت جنب حار ه ای گرم و مرطوب جنوب می باشد.


1-وضعیت دو جت هنگام ادغام شدن بر فراز ایران:2-توزیع فشار سطح زمین هنگام ادغام دو جت:


3-وضعیت دوجت هنگام تفکیک از هم بر فراز ایران:


4-توزیع فشار سطح زمین هنگام تفکیک دو جت بر فراز ایران:

[ سه شنبه پانزدهم اسفند 1391 ] [ 17:49 ] [ رحمن پرنو ]
پس از وقفه بارشی نسبتا طولانی بخصوص در جنوب و جنوبغرب کشور و عبور امواج ضعیفی که باعث تشکیل ابرناکی و بارشهای پراکنده گردید . نقشه های پیش بینی شکل گیری جدی ترین سامانه بارشی از روز دوشنبه تا 5شنبه هفته جاری که سرتاسر نوار غربی را دربر خواهد گرفت را نشان می دهند. از روز دوشنبه موجی که از روی اقیانوس اطلس و کشور ایسلند شکل گرفته پس از عبور از روی مدیترانه وارد کشور شده که انتظار بارش از این سامانه  بیشتر در نوار غربی و شمالی کشور می رود. ولی پس از وارد شدن این موج بدلیل گسترش زبانه پر ارتفاع بطرف عرضهای بالاتر در شرق اروپا. ناوه گسترده و بسیار عمیقی از غرب روسیه تا مناطق مرکزی دریای سرخ در غرب خاورمیانه و ایران شکل خواهد گرفت . از روز دوشنبه تا روز 5شنبه جریانات جنوبی از روی دریای عرب و اقیانوس هند با یک چرخش ساعت گرد بر روی عربستان بطرف ایران ادامه دارد. و ازآواخر روز سه شنبه با استقرار پر فشار سیبری در شمال کشور و ریزش هوای سرد و تامین شیب فشاری بارشها تشدید می شود. بارشها در راستای دو رشته کوه زاگرس و البرز غالب خواهد بود و طبیعتا در استان خوزستان بارشها بدلیل ارتفاعات شرقی و شمالی غالبتر خواهد بود. و از طرفی توزیع رطوبت در ترازهای 700و 850 میلی باری در نوار شرقی و شمالی و تا حدودی جنوبی بیشتر از غرب استان به چشم می خورد. البته میزان این رطوبت در دو تراز کمتر از 85  و بیشتر از 70درصد است. ستون آب قابل بارش از روز سه شنبه در جنوبغرب و خوزستان بیش از25میلی متر ودر حد متوسط می باشد. بطور کلی شرایط دینامیکی و صعود در استان خوزستان بسیار عالی است ولی شرایط رطوبتی در حال حاضر بطور کلی زیاد مناسب نیست ولی در شرق استان مناسبتر می باشد. در روزهای چهار شنبه عصرو پنج شنبه و جمعه بدلیل گسترش پرفشار سیبری از نوارشمالی و  شمالغربی بداخل فلات ایران در استان خوزستان تا 12 درجه کاهش دما رخ خواهد داد.شاخص ترمودینامیکی k بین 28تا 33 است که پتانسیل همرفتی در حد متوسط و تایید کننده احتمال رخدادن توفان تندری و رعدو برق می باشد.و شاخص si از0 تا 1-(نشانه صعود در لایه میانی جو) براورد می شود.  که احتمال رخداد توفان تندری را زیاد می باشد.ولی شاخص capeمتوسط می باشد. شاخص lifted از 0تا3- است که شرایط صعود در سطح زمین در حد کم است منفی بودن  دوشاخص si و li با هم نشان دهند صعود عمیق در منطقه می باشد لذا  احتمال رخداد توفان تندری و رعدو برق وجود دارد.این شاخصها تواما همراه با شرایط دینامیکی جو نشان دهند شرایط مناسب ناپایداری و صعود  می باشند.در طول این مدت بدلیل شیب فشاری و جریانهای چرخشی در جو وزش باد و تند بادهای موقتی رخ خواهد داد. ازروزدوشنبه بدلیل استقرار مرکز کمفشار برروری کانونهای گردوخاک در شمال غرب عراق و شمال شرق سوریه و تا حدودی شمال عربستان و استقرار پرفشار دینامیکی در شمال و شمال غرب عراق و تامین شیب فشاری احتمال تولید طوفان گردو خاک وجود خواهد داشت و میدان باد در عراق با قرار گرفتن در جهت شمالغربی جنوبشرقی گردوخاک را بسوی خوزستان هدایت خواهد کرد. این شرایط تا روز 5شنبه نیز احتمالا رخ  خواهد داد. از لحاظ شرایط دمایی در تراز 500میلی باری استان خوزستان بین خطوط همدمای 15- تا 20- واقع شده که شرایط دمایی بسیار خوبی برای انقباظ جو و تشکیل ابر است. استان خوزستان در تراز 700میلی باری گاهی در بین خطوط همدمای 0تا 5- قرار خواهد گرفت. که احتمال رخداد تگرگ را افزایش می دهد.از طرفی در ترازهای 700و 850شرایط دینامیکی تراز 500میلی باری بخوبی وجود دارد و تراف دمایی و کنتوری دیده می شوند.
با این تفاسیرانتظار داریم که در روزهای سه شنبه و چهارشنبه تا پنجشنبه با تقویت جریانات جنوبی و تقویت رطوبت در ترازهای 850و 700و مناسبتر شدن شرایط  بارشها در استان خوزستان تشدید شود. انشا....

1-نقشه تراز 500میلی باری:2-نقشه توزیع فشار سطح زمین:

[ یکشنبه سیزدهم اسفند 1391 ] [ 11:53 ] [ رحمن پرنو ]

نقشه های پیش بینی کما کان فعالیت پرفشار سیبری در شمال دریای خزر و ایجاد بلاکینگ در مسیر بادهای غربی را تایید می کنند. این پشته بلاکینگ سبب افزایش چرخند زایی بر روی مدیترانه و تشکیل چرخند شده است که این کمفشار طی اواخر روز دوشنبه بر نوار غربی ایران تاثیر خواهد گذاشت و حرکت پشته بلاکینگ بطرف عرضهای بالاتر و تضعیف آن بتدریج راه برای ورود کمفشار مدیترانه ای بداخل فلات ایران باز می شود. از طرفی کمفشار ایسلند هم  پس از طی مسیر از بین دو زبانه پرفشار سیبری و پر فشار جنب حار های عبور نموده و پس از استقرار برروی مدیترانه از روز پنج شنبه بر نوار غربی تاثیر خواهد گذاشت. اما پس از آن بدلیل ترکیب زبانه پرفشار سیبری با زبانه پرفشار جنب حاره ای از طریق شمال شرق اروپا راه عبور برای امواج بعدی ایسلند بطرف خاورمیانه و ایران موقتا مسدود می شود. 


1- نقشه تراز 500میلی باری:
2- نقشه سطح زمین:


[ جمعه بیستم بهمن 1391 ] [ 23:46 ] [ رحمن پرنو ]

مطابق با الگوهای تراز میانی جو و سطح زمین از روز شنبه 1391/11/14موجی که به دو باند شمالی و جنوبی تقسیم می شود .از نوار غربی ایران خواهد گذشت که باعث بارشهایی درشمال غرب و جنوب واحتمالاجنوبغرب خواهد شد. پس از عبور این موج در اواخر روز شنبه - از روز یکشنبه زبانه پرفشار سیبری از طریق شمال غرب وارد ایران می شود که کاهش محسوس دما و افزایش فشار را بهمراه خواهد داشت. بدلیل گسترش و افزایش فشار مرکزی این پرفشار علاوه بر تاثیراتش در سطح زمین بر بادهای غربی در تراز میانی و بالایی جو نیز اثر گذاشته وسبب ایجاد بلاکینک و تشکیل پشته قوی بر فراز ایران می شود. این وضعیت بدلیل ایجاد مانع در مسیر بادهای غربی تراز میانی و بالایی جو مانع ورود کم فشاری که قبل از این پشته تشکیل شده بود به ایران می شود. این وضعیت با عقب نشینی تدریجی پرفشار سیبری بطرف شرق تا روز چهار شنبه بطول خواهد انجامید. که در اواخر روز چهار شنبه بطور کلی هم پرفشار سیبری و هم پشته بلاکینگ بطرف شرق منتقل خواهند شد.و راه برای ورود کم فشار بعداز آن به فلات ایران باز می شود


[ جمعه سیزدهم بهمن 1391 ] [ 16:39 ] [ رحمن پرنو ]

 پس از یک وقفه بارشی نسبتا طولانی در سطح کشور و استان خوزستان و گذر یک موج ضعیف که دیروز سبب بارشهای پرکنده در سطح استان گردید.نقشه های پیش بینی سامانه بارانزایی که اکنون مرکزش درغرب مدیترانه و ناواه  آن تا غرب افریقا کشیده شده است را نشان می دهند.که تدریجا با عمیق شدن ناوه و استقرار  آن در شرق مدیترانه و شرق دریای سرخ  از بعداز ظهر روز یکشنبه شاهد افزایش ابرناکی و تدریجا شروع بارشها تا روز چهار شنبه در نوارغربی و جنوبغرب و استان خوزستان خو اهیم بود. این سامانه پس از بارش اواخر روز چهار شنبه از نوار غربی خواهد گذشت . تراف کنتوری و تراف دمایی این سامانه دارای عمق و گرادیان مناسب بوده وکاملا با هم همخوانی دارند.مرکز و تراف دمایی و کنتوری بخوبی تراز500میلی باری در ترازهای 700و850 میلی باری هم دیده می شوند.در سطح زمین با توجه به شرایط مرکز و تراف تراز 500میلی باری که تا بروی افریقا کشیده شده است .کم فشار سطح زمین با فشار مرکزی کمتر از 1004میلی بار تراف لایه میانی جو را همراهی می کند. همگرایی سطح زمین و واگرایی تراز میانی جو خیلی خوب می باشد. سرعت عمودی جو در تراز 700 بسیار مناسب می باشد.

نتیجه:

1- شرایط دینامیکی بسیار خوب بین تمام سطوح فشاری دیده می شود.

2- آب قابل بارش برای استان خوزستان بیش از 25میلی متر می باشد.

3- رطوبت در ترازهای 700و850  که پایه تشکیل ابرهای متوسط و پایین است بین 70تا 85 می باشد .که طی دو روز دوشنبه و سه شنبه  بیشتر  نیمه مرکزی و شمالی استان تمرکز داردو روز  چهارشنبه  در سرتاسر استان را پوشش می دهد.


[ یکشنبه هشتم بهمن 1391 ] [ 15:26 ] [ رحمن پرنو ]
   ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

هدف از ساخت این وبلاگ جمع آوری و ارائه مطالب و الگوها و مدلهای کاربردی هواشناسی برای علاقمندانی که پیش بینی وضع هوا را بصورت تخصصی دنبال می کنند.